Avloppsjour dygnet runt

Kontakta Oss - 0430 - 201 11

Våra tjänster:


Spolning av avlopp, ledning, dränering

Slamsugning

Transport av farligt avfall

Inspektion av ledningar/rörinspektion

Besiktning tömning samt service av oljeavskiljare

Torrsugning

Uthyrning samt tpt av containers för skräp, trädgårdsavfall, byggavfall jord och schaktmassor


De företag som vi servar finns bl.a. inom följande branscher:


Tillverkningsindustri

Fastighetsförvaltningar

Rörläggare

Destruktionsföretag

Jordbruk

Privatpersoner

Miljötänk i alla led

Vi liksom många av våra kunder är måna om miljön och ser till att i möjligaste mån värna om den.
Allt i vårt arbete präglas av ett miljötänk, i alla led.
Därför ser vi också till att materialet som vi tar hand om kommer tillbaka till kretsloppet.

Modern teknik för effektiva arbeten och hög kvalitet med kunden i fokus.

Karta


Adress

Stensåvägen 10
312 05 Skottorp