Olssons Åkeri Skottorp AB

Vi använder oss av modern teknik för effektiva arbeten med hög kvalitet och kunden i fokus Liksom många av våra kunder är vi måna om miljön och ser till att i möjligaste mån värna om den.

Avloppsjour dygnet runt

Kontakta oss!

0430-201 11

De företag som vi servar finns bl.a. inom följande branscher:

Högtrycksspolning & slamsugning

Oljeavskiljning & ADR

Torrsugning

Inspektion av ledningar

Flytgödseltransport