Inspektion av ledningar

  1. Hem
  2.  » Inspektion av ledningar

Vi utför rörinspektion för att ta reda på driftstörningar i ledningar/avloppssystem som t.ex. återkommande stopp, översvämningar och fuktskador där man misstänker läckage eller dålig lukt.

Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, hål, sprickor, rötter, sättningar och främmande föremål i ledningar.

Vi utför även rörinspektion för att bestämma ledningarnas status inför reparation, om/eller tillbyggnad av gamla avloppsledningar i fastigheter. Vi hjälper även till vid nybesiktningar av rörsystem.

När vi har gjort en inspektion hos er kan vi lämna dokumentation med protokoll på statusen på rören.