Oljeavskiljare och ADR

  1. Hem
  2.  » Oljeavskiljare & ADR

Kontroll av oljeavskiljare

Vi utför service, underhåll samt 5-års kontroll av din oljeavskiljare. Sedan 2015 är företaget auktoriserat av STOR för dessa arbeten.

Arbetet utförs enligt SS-EN 858 vilken de flesta kommuner använder som krav.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

ADR-uppdrag

Bland uppdragen finns exempelvis sugning och transport av spilloljor, emulsioner och andra farliga ämnen i tanktransporterna.

Naturligtvis hjälper vi till med nödvändiga dokument samt att lämna avfallet.